Zorgteam

 

 

 

Als school willen wij graag dat ieder kind zich zo goed mogelijk ontplooit op alle ontwikkelingsdomeinen. Waar kleine problemen rijzen, is de juf of de meester meteen de eerste hulpverlener. Regelmatig heeft de leerkracht in de klas handen en tijd tekort om alle kinderen te bieden wat ze nodig hebben. De GOK-leerkracht ondersteunt en zorgt voor gelijke onderwijskansen voor elk kind. Wie het wat moeilijker heeft, krijgt wat meer uitleg en vooral meer oefenkansen in kleine groepjes.

 

Af en toe blijken de problemen toch wat hardnekkiger en hebben we nood aan een stappenplan. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders. Een correcte diagnose is een eerste stap. Hiervoor winnen we graag het advies in van het CLB waar we bij een team van 4 personen uit verschillende disciplines terecht kunnen. De zorgcoördinator gaat samen met de CLB-medewerker, de leerkracht en de ouders op zoek naar de juiste aanpak en organiseert overleg tussen alle betrokken partijen.

 

Ouders kunnen ook altijd bij de zorgcoördinator terecht met vragen of problemen. Je kan persoonlijk langs komen op school of telefonisch een afspraak maken op het nummer 051 23 19 71. Alle e-mails naar de zorgklas@sbsdevlieger.be worden discreet behandeld.

 

Wij vinden het erg belangrijk om samen met de ouders op zoek te gaan naar de best mogelijke aanpak van elk probleem.

 

GOK-leerkrachten : 

CLB-medewerkers: Nele Vanoverberghe (psycho-pedagogisch werker), Steven Beddeleem (maatschappelijk werker), Renate Denys (paramedisch werker), Merel Van Neste (arts)

zorgcoördinator : Veronique Verhaeghe